• Przy ubieganiu się do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

     

    • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

    • dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem, 

    • kwestionariusz osobowy, 

    • karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej, 

    • karta zdrowia, 

    • zgoda rodziców w formie oświadczenia, 

    • zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu dotyczące kształcenia ucznia z zaznaczeniem grupy na zajęcia wf.  grupa A, 

    • oświadczenie o niekaralności,

    • zgoda na  wykorzystanie wizerunku.

     

     

     

    Druki do pobrania:

     

    Kwestionariusz.pdf

     

    oswiadczenie_BP.pdf

     

    oswiadczenie_PRM.pdf

     

    oswiadczenie_PW.pdf

     

    oswiadczenie_o_niekarlanosci_.pdf

     

    Oswiadczenie_-_wizerunek.pdf

     

    Oswiadczenie_klasa_sportowa.PDF