• Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

    • mgr Iwona Sikorska
    • mgr Iwona Sikorska Dyrektordyrektor@zsmarcinkowice.edu.pl
    • mgr Wiesław Gródek
    • mgr Wiesław Gródek Wicedyrektor wgrodek@gmail.com