•  

    Wpłatę na Fundusz Rady Rodziców 

    prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców 

    04 8805 0009 0028 9623 2000 0010

    Łącki Bank Spółdzielczy 

     

    W tytule wpłaty prosimy wpisać: 

    "Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, numer i litera klasy"