• Klasa policyjna

   • Klasa Bezpieczeństwo Publiczne
    o specjalności 

    psychologiczno–prawniczej
    pod patronatem 
    Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu  

     

    przedmioty rozszerzone: 
    język polski, język angielski, geografia,

    przedmioty dodatkowe: 
    bezpieczeństwo publiczne z elementami prawa, kryminalistyki
    i kryminologii, walka wręcz, wprowadzenie do pedagogiki, elementy psychologii.

 • Uczniowie realizują zajęcia z zakresu:

  • prawa,
  • psychologii zachowań przestępczych,
  • kryminalistyki i kryminologii,
  • walki wręcz i technik interwencyjnych,
  • komunikacji interpersonalnej,
  • pedagogiki ogólnej,
  • mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  • szkolenia strzeleckiego, budowy i obsługi broni,
  • szkolenia z zakresu walki wręcz, technik interwencyjnych, możliwość uzyskania uprawnień służby informacyjnej na imprezach masowych,
  • szkolenia z użyciem technik linowych,
  • szkolenia spadochronowego - skoki spadochronowe,
  • nurkowania, elementy ratownictwa wodnego, zajęcia na żaglówkach.

  W ramach zajęć uczniowie mają możliwość:

  • uczestniczyć w zajęciach z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów,
  • aktywnie działać w wolontariacie,
  • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu pedagogiki zabawy,
  • odbyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • uzyskać uprawnienia służby informacyjnej imprezy masowej,
  • odbyć zajęcia z kuratorem, poznać zasady jego pracy,
  • poznać działalność instytucji pomocowych, zajmujących się wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, działalnością terapeutyczną, pomocą postpenitencjarną.

  Wyposażamy w bezpłatne umundurowanie, zajęcia prowadzą profesjonaliści: mgr Grzegorz Kalina doświadczony funkcjonariusz policji, funkcjonariusze policji KMP w Nowym Sączu, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownicy WOPR, GOPR.

  Przygotowujemy uczniów do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych.

  Uzupełnieniem zajęć realizowanych w szkole są obozy szkoleniowe, prowadzone przez instruktorów. Zajęcia realizowane są w KMP w Nowym Sączu, KWP w Krakowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

  Absolwent klasy policyjnej otrzymuje dodatkowe 4 punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w zakresie naboru do policji, może podjąć  pracę w policji lub innych służbach mundurowych. Może kontynuować  dalszą edukację na kierunkach, takich jak: prawo, pedagogika, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. 

 • Galeria zdjęć

   brak danych