• Klasa Sportowo - Ratownicza

    • Klasa sportowa z elementami wychowania fizycznego w służbach mundurowych 
     pod patronatem
     Polskiego Związku Sportów Saneczkowych

     Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

      

     przedmioty rozszerzone:
     język angielski, geografia,

     przedmioty dodatkowe:
     walka wręcz, ratownictwo wodne.

     Czytaj więcej...

    • Klasa Policyjna 

    • Klasa Bezpieczeństwo Publiczne
     o specjalności 

     psychologiczno–prawniczej
     pod patronatem 
     Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu  

      

     przedmioty rozszerzone: 
     język polski, język angielski, geografia,

     przedmioty dodatkowe: 
     bezpieczeństwo publiczne z elementami prawa, kryminalistyki
     i kryminologii, walka wręcz, wprowadzenie do pedagogiki, elementy psychologii.

     Czytaj więcej...

    • Klasa Pożarnicza

    • Klasa Pożarnictwo z Elementami Ratownictwa Medycznego
     pod patronatem
      Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

      

      

     przedmioty rozszerzone: 
     język angielski, biologia,

      

     przedmioty dodatkowe: 
     pożarnictwo i ratownictwo medyczne.

     Czytaj więcej...

    • Oddział Przygotowania Wojskowego

    • Klasa Przysposobienia Wojskowego
     o specjalności

     dowodzenie na współczesnym polu walki
     pod patronatem
     6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie

      

     przedmioty rozszerzone: 
     język angielski, geografia,

      

      przedmioty dodatkowe:

      przysposobienie wojskowe realizowane zgodnie z wymogami MON,
      walka wręcz, język angielski dostosowany do wymogów NATO STANAG 6001.

      

     Czytaj więcej...

    • Technik Logistyk 

    • Technik Logistyk w służbach mundurowych
     realizujemy program nauczania przewidziany dla zawodu technika logistyka
     oraz innowację pedagogiczną przysposobienie wojskowe.

      

     przedmioty rozszerzone:
     język angielski, geografia,

     przedmioty dodatkowe:
     walka wręcz, przysposobienie wojskowe,
     język angielski dostosowany do wymogów
     NATO STANAG 6001.

     Czytaj więcej...