• Wspomnienie

     Pani Profesor Stefanii Gościej

      

     Stefania Elżbieta Gościej, z domu Dziki, urodziła się w roku 1935 w Szczakowej.
     W roku 1958 ukończyła Filologię Rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach jako nauczyciel języka rosyjskiego, gdzie pracowała do roku 1995.

     Należy podkreślić, że Pani Profesor należała do nielicznego grona nauczycieli, którzy nie tylko swoją pracę, ale i swoje życie w sposób szczególny związali ze Szkołą.

     W czasie 37-letniej pracy dała się poznać jako bardzo sumienny, zaangażowany, wymagający i wybitny nauczyciel.

     Absolwenci wspominając lekcję z panią profesor wielokrotnie podkreślają niemalże uniwersytecki poziom nauczania.

     Z jej licznych sukcesów należy wymienić: organizowanie olimpiad języka rosyjskiego, stworzenie laboratorium językowego, organizowanie wielu imprez,
     w tym Festiwali Piosenki Rosyjskiej, pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu metodycznego, współtworzenie – wraz z mężem i innymi nauczycielami - Szkolnego Muzeum Historycznego i Regionalnego.

     Jej wzorowa praca została doceniona i przyznano jej nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie za: poszukiwanie najskuteczniejszych form i metod pracy, wyróżniające wyniki nauczania oraz organizowanie ciekawych imprez. Została także odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia
     w pracy zawodowej.

      

     Zniknęła z naszego krajobrazu,

     lecz zapisana jest w pamięci wielu…

      

     Szanowna Pani Profesor,

     Zostaniesz w naszych wspomnieniach jako kobieta z wielką klasą, bardzo elegancka, serdeczna, służąca bezinteresowną pomocą.

     Zawsze życzliwa, uśmiechnięta, bardzo lubiana przez uczniów, koleżanki i kolegów z pracy.

     Będziemy pamiętać, jak gościłaś nas, częstując pachnącym drożdżowym ciastem i raczyłaś nas dobrym słowem. Jesteśmy wdzięczni za to, że oprócz wiedzy dawałaś nam lekcję skromności, pogody ducha, dobroci i zrozumienia dla drugiego człowieka.

     Pani Profesor zapisała piękną kartę w historii Szkoły.

     Niech spoczywa w pokoju.

      

     Dyrekcja i Nauczyciele

     Zespołu Szkół w Marcinkowicach

      

     Marcinkowice, 28 stycznia 2022 roku