• Klasa Wojskowa

     • Oddział Przygotowania Wojskowego

      pod patronatem
      6 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski w Krakowie

      przedmioty rozszerzone: 
      język angielski, informatyka, geografia,

       przedmioty dodatkowe:
       przysposobienie wojskowe realizowane zgodnie z wymogami MON,
       walka wręcz

   •  

     

    Uczniowie realizują zajęcia z zakresu: 

     

    • współczesnych systemów dowodzenia, 
    • roli dowódcy na polu walki,
    • łączności, systemów teleinformatycznych,
    • języka angielskiego dopasowanego do potrzeb personelu wojskowego
     przygotowującego się do udziału w operacjach międzynarodowych:
     misjach pokojowych, akcjach pomocy humanitarnej i szkoleniach w ramach
     różnych grup mundurowych,
    • ceremoniału wojskowego,
    • musztry, 
    • taktyki, 
    • terenoznawstwa,
    • szkolenia strzeleckiego i obsługi broni, 
    • ratownictwa pola walki, Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
    • logistyki, 
    • SERE - szkolenia survivalowego (Survival, Evasion, Resistance, Escape – Przetrwanie, unikanie, opór w niewoli oraz ucieczka),
    • szkolenia z zakresu walki wręcz, technik interwencyjnych,
    • szkolenia z użyciem technik linowych, 
    • szkolenia spadochronowego - skoki spadochronowe na spadochronach szybujących, 
    • nurkowania, elementów ratownictwa wodnego, zajęcia na żaglówkach.

     

    Uzupełnieniem zajęć realizowanych w szkole są obozy kondycyjne i szkoleniowe prowadzone przez instruktorów i żołnierzy zawodowych 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, ratowników WOPR i GOPR. Podczas zajęć specjalistycznych młodzież nabywa umiejętności związane z działaniem na lądzie, w powietrzu i w wodzie. 

    Wyposażamy uczniów w bezpłatne umundurowanie 

     

    Absolwent klasy wojskowej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach wojskowych. Może kontynuować naukę na uczelniach wyższych w kierunkach:  pedagogika, psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia, logopedia, nauczanie przedszkolne i wczesnoszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne. Ma możliwość podjęcia służby w Wojsku Polskim w innych służbach mundurowych lub w prywatnym sektorze ochrony itp.

   • Galeria zdjęć

     brak danych