• MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

    • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

     Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

     Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

      Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

     Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

     •    dofinansowanie 254 408,22 zł
     •    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

      Cel projektu:

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u  180 uczennic i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

      Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne.

     Nasza Szkoła realizowała dotychczas zajęcia z przedmiotów: Język angielski,  Biologia i Język niemiecki. Obecnie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim realizowany jest przedmiot Geografia.

     Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności, nauczyciele zdobywają nowe doświadczenia, a Szkoła pozyskuje przydatne pomoce dydaktyczne.

     Link do projektu:

     https://e-chmura.malopolska.pl/

      

   • Galeria zdjęć

     brak danych