• W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystępują do realizacji zajęć dodatkowych w ramach VII edycji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.
      
      

     O projekcie:

     Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – VII edycja” 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

     Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

     Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

     Biuro Projektu: w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz i w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz

     Okres realizacji projektu: od 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku

     Wartość projektu: 82 192,50 zł, w tym:

     • dofinansowanie 73 973,25 zł

     • wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 8 219,25 zł

      

     Cel projektu:

     Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 150 uczniów i uczennic techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych.

     W ramach projektu rezalizwane są zajęcia on-line z nastepujących przedmiotów: 

     • jezyk angielski - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera w Grybowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu

     • informatyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie

     • matematyka - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej 

     • geografia - Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

     • podstawy przedsiębiorczości -  Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku 

      

     Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

      

     Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

     Dokumenty rekrutacyjne:

     Regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa

     Zalacznik-nr-1-formularz-zgloszenia