• Klasa pożarnicza

   • Klasa Pożarnictwo z Elementami Ratownictwa Medycznego
    pod patronatem
     Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu

     

     

    przedmioty rozszerzone: 
    język angielski, biologia,

     

    przedmioty dodatkowe: 
    pożarnictwo i ratownictwo medyczne.

 • Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

   

  • ratownictwa medycznego,
  • ratownictwa technicznego,
  • ratownictwa powodziowego,
  • ratownictwa chemiczno – ekologicznego,
  • łączności bezprzewodowej,
  • ratownictwa wodnego
  • ratownictwa górskiego.

   

  W ramach zajęć uczniowie mają możliwość:

  • odbyć kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • odbyć kurs z zakresu BHP,
  • odbyć kurs w zakresie współpracy z LPR,
  • odbyć szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP,
  • odbyć szkolenie linowe, zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego, górskiego,
  • aktywnie działać w wolontariacie,
  • uczestniczyć w dodatkowych warsztatach i kursach z zakresu pedagogiki zabawy,
  • uzyskać uprawnienia służby informacyjnej na imprezach masowych.

   

  Zapewniamy bezpłatne umundurowanie, zajęcia prowadzą profesjonaliści: mł. bryg. Arkadiusz Nosal funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, ratownicy medyczni PRM,  ratownicy GOPR i WOPR. 

  Uzupełnieniem zajęć realizowanych w szkole są częściowo odpłatne dwutygodniowe obozy szkoleniowe (pozyskujemy dotacje z budżetu Komendy Głównej PSP) w Białogórze
  i Choczewie nad Morzem Bałtyckim oraz inne zajęcia realizowane np. w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie (komora dymowa), zaprzyjaźnionych auto-złomach (zajęcia z wydobywania osób z samochodów osobowych), wyznaczonych kompleksach leśnych (zajęcia z obsługi i użytkowania pilarek do drzewa), oraz wiele innych bardzo ciekawych zajęć.

  Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Może kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach:   inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych