•  

      

     ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

      

     Informujemy, że decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2022 r., Powiat Nowosądecki otrzymał zgodę na uruchomienie w naszej szkole Oddziału Przygotowania Wojskowego od nowego roku szkolnego 2022/2023.

     Jednostką wojskową odpowiedzialną za prowadzenie kształcenia praktycznego jest 6 Batalion Dowodzenia
     z Krakowa, który od roku 2008 jest jednostką patronacką klas wojskowych w naszej szkole.

     Oddziały Przygotowania Wojskowego realizują nowy program dla uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przy wsparciu MON a nadzorowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

     OPW to kompleksowe rozwiązanie edukacyjne dla młodzieży zainteresowanej wojskowością i chcącej podnosić swoje kwalifikacje z myślą o ewentualnej służbie wojskowej.

     Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

     • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;

     • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

     Program nauczania obejmie szkolenie, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum.

     Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

     • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

     • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

     • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

     • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

      

     Inne korzyści korzyści płynące z OPW to m.in.:

     • umundurowanie i wyposażenie złożone m.in. z bluzy, spodni, koszulki, plecaka, beretu i elementów ubioru zimowego,

     • wsparcie szkolenia poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu otrzymanego z dotacji MON (m.in. maski przeciwgazowe, saperki, nosze, radiotelefony, lornetki, repliki różnorodnej broni, przybory do walki wręcz itp.),

     • pokrycie kosztów obozu szkoleniowego,

     • udział w zajęciach w jednostce wojskowej i korzystanie z obiektów szkoleniowych oraz wydzielonego sprzętu wojskowego,

     • uzyskanie Certyfikatu Wojskowych Klas Mundurowych, który umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na akademie wojskowe lub daje możliwość uproszczonego przyjęcia do zawodowej służby wojskowej.