• Regionalizm to jest to!

    •      (...) Pielęgnujemy dawne przodków obrzędy:
                 to co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie,
                 a to, co było, cośmy od Ojców zasłyszeli, lub sami jeszcze widzieli,
                 przekażmy tym, co po nas przyjdą;
                 pomni, że gdzie była przeszłość, tam i przyszłość będzie.   /Leon Potocki/

            

        Jesteśmy przekonani, że pamięć o historii i pielęgnowanie pięknych polskich tradycji jest podstawą wychowania młodego pokolenia. W myśl tego we wtorek 17. 12. 2019 r.  zorganizowaliśmy w naszej szkole (już po raz kolejny) Festiwal Regionalny pod hasłem: REGIONALIZM – TO JEST TO!  Tym spotkaniem chcieliśmy przypomnieć i utrwalić to, co składa się na naszą kulturę, co tworzyło i tworzy nadal naszą małą ojczyznę, która nas wychowuje, kształtuje i uczy życia. Zaprezentowaliśmy kilka elementów takich jak: strój regionalny, kuchnia, gwara, ozdoby świąteczne, ludowy śpiew i taniec.

                 Było to przedsięwzięcie duże, głośne i wesołe. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie ubrali się w regionalne stroje. Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich z Marcinkowic
     i Binczarowej z ogromnym poświęceniem i zapałem nakarmiły całą szkołę. Wśród przygotowanych przez nie potraw największym powodzeniem cieszyły się sodziaki, chleb razowy ze smalcem i podpłomyki. Uczniowie zdobyli dużo przepisów na regionalne potrawy, nauczyli się haftu koronki klockowej, robienia podłaźniczek, stroików, tradycyjnych światów, zdobienia pierników, itp.

                 Ten uroczysty dzień uświetnili swoją obecnością  funkcjonariusze z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego  Sącza, którzy zaprezentowali wyposażenie formacji i historyczny mundur z czasów XX-lecia międzywojennego. Natomiast pan Lucjan Kantor - przedstawiciel Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1PSPAK - pokazał akcesoria żołnierskie i pracę kuźni kowalskiej.

                 W klasach i na korytarzach rozbrzmiewała muzyka, słychać było śpiewy, nie zabrakło tańca.  Podsumowaniem festiwalu był konkurs wiedzy o regionie, wspólne śpiewanie i degustacja regionalnych smakołyków.

                 Bardzo ciepłe i płynące z serca podziękowania kierujemy w stronę tych, dzięki którym to wydarzenie mogło zaistnieć, mieć taką oprawę i rozmach. Przede wszystkim Dyrekcji ZS w Marcinkowicach – panu Wiesławowi Gródkowi i pani Iwonie Sikorskiej,  paniom z dwóch Kół Gospodyń Wiejskich: Jolancie Żuchowicz, Marii Sikorskiej, Katarzynie Bobak, Lucynie Żak, Jadwidze Tobiasz, Annie Grucy i Iwonie Siedlarz, naszym wspaniałym uczniom, których trudno wszystkich wymienić, za piękne granie i śpiew, za cudne stroje, robienie pięknych zdjęć, za to, że nie wstydzą się swoich korzeni, kochają swój region i chcą go poznawać, że szanują wiedzę i doświadczenie starszych.

     mgr Elżbieta Gibas

   • Galeria zdjęć

     brak danych