• W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Marcinkowicach uczestniczą w projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning. Jest to platforma służąca do komunikowania się, współpracy, tworzenia projektów oraz innych działań mających na celu kontakt szkół z różnych krajów. Taka znajomość wspierana jest także przez Erasmus+ umożliwiający później wymianę międzynarodową. Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do projektu o nazwie: ”Creating an international school e-magazine”, w którym biorą udział także szkoły z Turcji, Łotwy, Albanii, Czech i Serbii.

     Projekt trwa od grudnia do maja i jest realizowany w języku angielskim, co pozwala młodzieży na żywą praktykę tego języka.

     Uczestnicy pracują w tzw. narzędziach Web 2.0, czyli serwisach internetowych służących do komunikacji, prezentacji oraz edukacji online. Są to m.in. takie strony jak: Padlet, Canva, Voki, Slideshare, Genially i wiele innych. Dotychczas uczniowie utworzyli własne awatary, prezentujące informacje o nich samych. Każda grupa opracowuje logo projektu i plakat dla uczniów oraz dla nauczycieli. Niebawem nastąpi głosowanie wśród uczestników na najlepszy pomysł. Nauczyciele także mają okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów podczas wideokonferencji. Opiekunem projektu jest pani Katarzyna Mróz, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Marcinkowicach, a także absolwentka naszej Szkoły.

     Uczniowie biorący udział w projekcie są bardzo podekscytowani i gotowi do działania. Przed nimi największe wyzwanie: praca w grupie z przydzielonymi osobami z pozostałych szkół.

     Oby współpraca okazała się owocna, a między uczniami nawiązały się przyjaźnie.

      

     Nasz projekt "Cook with us- our best national dishes" został nagrodzony Odznaką Jakości eTwinning. Ciężka praca naszego zespołu została doceniona. Cieszymy się ogromnie i mamy nadzieję zdobyć więcej takich odznak w przyszłości.

      

     g

   • Galeria zdjęć

     brak danych