• Małopolska Chmura Edukacyjna - V edycja

    •  

      

     Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna. 

      

     Projekt pn. „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – V edycja” 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4. Małopolska Chmura Edukacyjna.

      

     Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

     Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

     Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku

     Wartość projektu: 267 798,13 zł, w tym:

     •    dofinansowanie 254 408,22 zł
     •    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 13 389,91 zł

      

     Cel projektu:

     Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw na rynku pracy u  180 uczennic
     i uczniów techników i liceów szkół prowadzonych przez Powiat Nowosądecki poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w okresie od 01.09.2020 roku do 31.08.2021 roku.

      

   • Galeria zdjęć

     brak danych