• „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

      

     Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji
     w Krakowie. Jest to projekt, który powstał po rozpoczęciu współpracy  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
     z Policją holenderską w 1996 roku. Obecnie projekt skierowany jest do placówek oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

     Starania o nadanie certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” nasza szkoła rozpoczęła w 2009 roku. W dniu
     2 lutego 2009 roku złożyliśmy formularz zgłoszenia do udziału w projekcie, który jest koordynowany przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Przeprowadziliśmy badania ankietowe na temat bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół. Po analizie ankiet został skonstruowany plan działania na rzecz bezpieczeństwa.  Odbyło się również spotkanie partnerów projektu, które miało na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań, których celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.  Od września 2010 roku Zespół Szkół im. Władysława Orkana posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 

     Placówka nadal podejmowała systematyczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa zgodnie z skonstruowanym planem działań. W roku 2017 ponowiliśmy kompleksowe badania diagnozujące poziom bezpieczeństwa w szkole
     w październiku  podsumowano, jakie działania  z głównego planu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zostały zrealizowane w latach  2010 - 2017 w  trakcie ważności Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.” Dokonana ocena pozwoliła na wyciągniecie wniosków i określenie jakie przedsięwzięcia należy podjąć w roku szkolnym 2017/2018, które wpłynąłby na utrzymanie bezpieczeństwa w szkole i wokół niej.

     Po siedmiu latach realizacji zadań przewidzianych w Zintegrowanej Polityce w październiku 2017 podjęliśmy  starania o przyznanie certyfikatu tytuł „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

     W dniu 28 marca 2018 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu certyfikat naszej szkole wręczył mł. insp.Jarosława Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz ze swoim Zastępcą – nadkom. Tomaszem Florkiem, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – kom. Waldemarem Górowskim oraz koordynatorem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa ze strony Policji – asp. szt. Barbarą Leśniak.

    • Lista galerii

     brak danych