• Służba w wojsku mój pomysł na dalszą karierę.

   • W dniu 14 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia z panem mjr Cezarym Pązikiem, Zastępcą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu.
    W ramach prowadzonej prelekcji uczniowie klas maturalnych zostali zapoznani z tematyką dotyczącą możliwości kontynuacji swojej kariery zawodowej w Wojsku Polskim.

   • Służba w policji mój pomysł na dalszą karierę zawodową.

   • W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia z panem mł. asp. Radosławem Koziałem przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

    W ramach prowadzonej prelekcji uczniowie klas maturalnych zostali zapoznani z tematyką dotyczącą możliwości kontynuacji swojej kariery zawodowej w policji.

   • Odpowiedzialność prawna nieletnich.

   • W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez asp. sztab. Barbarę Leśniak przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

    W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów oraz zagadnieniami związanymi
    z cyberprzemocą.

   • Wolontariat w Szkolnym Korpusie Solidarności.

   •  

    W dniu 5 maja 2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu on-line przygotowanym przez przedstawicieli Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu promujące korpus solidarności. 

    W ramach prowadzonego spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym jest korpus solidarności, jakie są jego założenia i cele.
    Omówione zostały kwestie prawne związane z wolontariatem, kto może zostać wolontariuszem, jakie są formy wolontariatu.