• Odpowiedzialność prawna nieletnich.

     • W dniu 18 maja 2022 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez panią asp. sztab. Barbarę Leśniak przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

      W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich w świetle obowiązujących przepisów oraz zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą.

       

     • Odpowiedzialność karna...

     • W ramach zajęć profilaktycznych prowadzonych przez panią Joannę Janczy radcę prawnego, omówione zostały kwestie dotyczące zdolności prawnej, odpowiedzialności karnej czy praw konsumentów. Uczniowie mieli także okazję zadawać pytania, rozwiązać przykładowe problemy.

     • Radca prawny, adwokat, prokurator czy sędzia?

     • Uczniowie klasy II ac i II b uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez radcę prawnego – panią Joannę Jańczy, która w bardzo ciekawy sposób przybliżyła młodzieży zawody prawnicze oraz zagadnienia związane z prawem.

     • Cyberbezpieczeństwo kontra cyberprzestępstwo...

     • Uczniowie klas drugich Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w zajęciach dotyczących cyberprzemocy prowadzonych przez funkcjonariusza Zespołu do walki z przestępczością komputerową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

      Omówione zostały kwestie związane z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem, zwrócona została uwaga na zagrożenia płynące z użytkowania social mediów.Młodzież miała możliwość skorzystać z porad specjalisty: 
      - jak zabezpieczyć swoje urządzenia?,
      - jak odpowiedzialnie korzystać z social mediów?,
      - jakie działania profilaktyczne podjąć, aby zminimalizować ryzyko cyberataku?,
      - gdzie szukać pomocy, jak przeciwdziałać cyberprzemocy?.

      Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach projektu Cyberbezpieczenstwo kontra Cyberprzestępstwo realizowanego przez Stowarzyszenie dla Sądeckiej Ziemi w ramach konkursu Bezpieczne Sądeckie.

      Za zorganizowanie zajęć dziękujemy paniom: Dorocie Jaśkiewicz i Anecie Mordarskiej.

     • „Problemy prawa? – prosta sprawa”

     • Uczniowie klasy policyjnej wzięli udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości „Problemy prawa? – prosta sprawa”. W ramach prowadzonych zajęć,  młodzież została zapoznana z tematyką cyberprzemocy.

     • Spotkanie z przedstawicielem uczelni

     • Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniu z panem Wiesławem Popardą pracownikiem Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

      W ramach prowadzonych zajęć, zaprezentowana została oferta edukacyjna uczelni. Młodzież miała możliwość poznać bazę dydaktyczną, kierunki kształcenia oraz uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące dalszej możliwości kształcenia.

     • Pomoc postpenitencjarna

     • W dniu 16 listopada uczniowie klas policyjnych wzięli udział w warsztatach dotyczących pomocy postpenitencjarnej organizowanych przez pana Krzysztofa Jasińskiego - wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

      W ramach zajęć odbyło się spotkaniu online z byłymi więźniami - mieszkańcami Ośrodka Readaptacyjnego Fundacji Pomost w Zabrzu, założonej w 2012 roku z inicjatywy Edwarda Szeligi, byłego więźnia. Fundacja wspiera osoby opuszczające zakłady karne i ich rodzin. 

     • Próbna ewakuacja szkoły

     • W dniu 19 listopada 2021 roku pod kierownictwem mł. bryg. Arkadiusza Nosala funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Celem tych ćwiczeń było sprawdzenie procedur działania w sytuacji zagrożenia. 

     • Spotkanie z ciekawym człowiekiem

     • Mieliśmy przyjemność poznać pana majora Wojciecha Władykę, absolwenta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, pilota, który ma za sobą ponad 10 000 lotów i 4000 godzin spędzonych w powietrzu. W trakcie spotkania podzielił się z nami swoją pasją do latania.

     • Promocja honorowego krwiodawstwa

      • W dniu 28 października 2021 roku dla uczniów klas maturalnych zajęcia promujące krwiodawstwo poprowadził mjr SG Zbigniew Tomaszek, funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

       Głównym celem zajęć była promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz chęć uświadomienia młodym ludziom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem jakim jest krew.

     • Zostań żołnierzem

     • W dniu 27 października 2021 roku odbyły się zajęcia z panem ppor. Danielem Sroką, Oficerem Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu.

      W ramach prowadzonej prelekcji uczniowie klas maturalnych zostali zapoznani z tematyką dotyczącą możliwości podjęcia studiów na uczelniach wojskowych oraz kontynuacji swojej kariery zawodowej w Wojsku Polskim.

      Więcej o służbie wojskowej:

      https://www.facebook.com/WKUNowySacz/

     • Poznajemy tajniki pracy kuratora

     • W dniu 26 października 2021 roku uczniowie klas drugich uczestniczyli w zajęciach z panią Beatą Starzyk kuratorem II Zespołu Kuratorów Zawodowych ds. Rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.

      W ramach zajęć uczniowie poznali tajniki pracy kuratora sądowego, omówione zostały kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich.

     • Mediacja

     • W dniu 4 października 2021 roku uczniowie klasy policyjnej wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez mediatorów Sądeckiego Centrum Mediacji panią Alinę Dziewięcką i panią Ewę Kuklę. Przekazane zostały informacje, czym jest mediacja, w jakich sytuacjach możemy z niej skorzystać. W ramach prowadzonych warsztatów, uczniowie wzięli udział w mediacji, próbując w obecności mediatorów, wypracować satysfakcjonującego obie strony rozwiązanie sporu. Celem prowadzonych zajęć było zachęcenie młodzieży, aby w sytuacjach konfliktowych korzystała z mediacji jako formy rozwiązywania sporów.

     • Szkolenie z WOPR

     • 4 października 2021 na Posterunku Alarmowym Sądeckiego WOPR w Bartkowej Posadowej gościła przebywająca na obozie nad Jeziorem Rożnowskim młodzież z Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Uczniowie w ramach prowadzonych zajęć poznanali techniki ratownictwa wodnego, oraz odbyli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

     • Rób to co kochasz


     • Międzynarodowa konferencja...

     • W dniu 23 września uczniowie klas II i III liceum o profilu Bezpieczeństwo Publiczne wraz z panią dyrektor Iwoną Sikorską oraz panią Marią Zając uczestniczyli w niezwykłej międzynarodowej konferencji pn. "Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii - zagrożenia i wyzwania organizacyjne".

      Organizatorami wydarzenia byli:

      Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie IPA - Sekcja Polska i Region Nowy Sącz.

      Zaproszeni goście wysłuchali bardzo ciekawych wystąpień przedstawicieli służb mundurowych, medycznych, pracowników naukowych, samorządowych i innych jednostek szczególnie zaangażowanych w walkę z pandemią.

     • Dbamy o środowisko...

     • W trakcie obozów, uczymy się wspólnie działać. Tym razem rozwijając postawę odpowiedzialności za środowisko naturalne, zakasaliśmy rękawy i zabraliśmy się do sprzątania...