• Technik logistyk - Nowość !!!

   •  

    Nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

    Technik logistyk to zawód dla osób, które czerpią satysfakcję z ciągłego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz poznawania nowych rozwiązań technologicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w trakcie zajęć w pracowniach zawodowych, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy logistyka. W trakcie nauki uczniowie szlifują swoje umiejętności również u pracodawców podczas praktyk zawodowych. Na wszystkich zajęciach doskonalone są kompetencje personalne i społeczne uczniów.

    Absolwent technikum logistycznego znajdzie zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki. Logistyk może pracować w przedsiębiorstwach:

    • produkcyjnych np. na stanowisku specjalisty ds. planowania produkcji
    • handlowych np. specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu
    • usługowych np. specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
    • transportowych specjalista ds. transportu i logistyki
    • spedycyjnych na stanowisku spedytora
    • jednostkach administracji samorządowej np. specjalista ds. transportu miejskiego.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
    • zarządzania zapasami;
    • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
    • zarządzania gospodarką odpadami;
    • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

    Ponadto absolwenci technikum logistycznego mają umiejętności i wiedzę do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

    Uczniowie mają możliwość:

    • w działach różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko logistycznych, transportowo-spedycyjnych, alepraktyk zawodowychzdobyć doświadczenie zawodowe w ramach i przemysłowych czy usługowych,
    • realizować innowację pedagogiczną pn. „Logistyk w Służbach Mundurowych”, która  pozwoli na profesjonalne przygotowanie uczniów także do pracy w służbach mundurowych,
    • zdobyć dodatkowe umiejętności, uprawnienia m.in. obsługa wózków widłowych,  obsługa wózków jezdnych, operator koparko – ładowarki i inne. 

    Ukończenie technikum logistycznego otwiera absolwentom możliwość dalszego kształcenia się na wyższych uczelniach, w szczególności na takich kierunkach jak: logistyka, transport i  spedycja, transport międzynarodowy, ecommerce i technologie mobilne w logistyce, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych, inżynieria środków transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji.

    Kwalifikacje w zawodzie i cele kształcenia:

    SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

    - przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,
    - monitorowanie poziomu i stanu zapasów,
    - obsługiwanie programów magazynowych,
    - prowadzenie dokumentacji magazynowych.

    SPL.04. OBSŁUGA TRANSPORTU

    - planowanie procesów transportu,
    - organizowanie procesów transportu,
    - dokumentowanie procesów transportowych.

     

   • Lista galerii

    brak danych