• Klasa pożarnicza to dobry wybór !

      27.04.2021

      Uczniowie klas pożarniczych w ZS w Marcinkowicach podczas zajęć praktycznych
      nabywają i doskonalą odpowiednie umiejętności z zakresu rozwinięć gaśniczych oraz organizacji sieci łączności radiowej UKF PSP. W przyszłości zaprocentuje to zapewne podczas wykonywania obowiązków w ramach zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych lub nawet Państwowej Straży Pożarnej.

      Nad odpowiednim przygotowaniem uczniów od 12 lat czuwa mł. bryg. Arkadiusz Nosal, funkcjonariusz KM PSP w Nowym Sączu.

      Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby 
      w Państwowej Straży Pożarnej. Może kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: 
      w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, w PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach:   inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.

      Ósmoklasisto!

      Zapraszamy do klasy o profilu Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego!

      Szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz tutaj:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja 

     • Mundurowo i sportowo

      27.04.2021

      Klasa sportowa z elementami wychowania fizycznego w służbach mundurowych w Zespole Szkół w Marcinkowicach to propozycja dla wszystkich młodych osób, które chcą rozwijać się sportowo.

      Stawiamy na rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych i przygotowujemy młodzież
      do współzawodnictwa sportowego. Zapewniamy wszechstronny rozwój ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie.

      Uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale też uczestniczyć w zajęciach z zakresu: samoobrony, taktyki, technik interwencyjnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelectwa.

      Dzięki współpracy z Sądeckim WOPR uczniowie mają możliwość doskonalić umiejętności pływackie, realizować zajęcia z zakresu nurkowania oraz nabyć uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Wsparcie GOPR Grupy Krynickiej pozwoli realizować zajęcia zakresu wspinaczki oraz narciarstwa.

      Klasa sportowa funkcjonować będzie pod patronatem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz przy współpracy z klubami sportowymi. Trener i kadra pedagogiczna to ludzie z pasją i ogromnym doświadczeniem pedagogicznym. Będą wspierać młodzież w osiąganiu wyznaczonych celów zarówno edukacyjnych jak i sportowych.

      Zapewniamy bezpłatne obozy szkoleniowe krajowe i międzynarodowe, opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej, profesjonalną bazę treningową, wyposażenie sportowe, udział w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej oraz nowoczesne obiekty sportowe.

      Realizujemy zajęcia z zakresu:

      • dietetyki,
      • trener personalny,
      • szkolenia strzeleckiego, obsługa broni,
      • ratownictwa medycznego - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
      • szkolenia z zakresu walki wręcz, technik interwencyjnych,
      • nauki pływania – możliwość uzyskania uprawnień ratownika wodnego,
      • szkolenia z użyciem technik linowych,
      • szkolenie spadochronowe - skoki spadochronowe,
      • nurkowanie, elementy ratownictwa wodnego, zajęcia na żaglówkach,
      • obozy szkoleniowe krajowe i zagraniczne.

       

      Więcej informacji:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja  

       

      Wielką szansę rozwoju sportowego młodzieży stworzy niezwykłe zaplecze sportowe: budowana tuż przy Szkole nowoczesna, wielobranżowa hala sportowa wraz ze strzelnicą
      i ścianką wspinaczkową, która ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2022 r. oraz Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego z takimi obiektami jak: pływalnia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, pełnowymiarowy kort tenisowy, bieżnia, rzutnia lekkoatletyczna,  skocznia do skoku wzwyż i w dal.

      Zapraszamy do Zespołu Szkół w Marcinkowicach… „jest u nas niezwykle mundurowo i bardzo sportowo!”

     • Odpowiedzialność prawna nieletnich

      21.04.2021

      W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez asp. sztab. Barbarę Leśniak przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

      W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich
      w świetle obowiązujących przepisów oraz zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą.

     • Szkolenie strzeleckie

      21.04.2021

       

       

      Uczniowie klasy wojskowej z doskonalili swoje umiejętności strzeleckie podczas szkolenia na strzelnicy taktycznej z użyciem broni AK47, M4, 9mm 45cal.

      Strzelectwo rozwija wytrwałość w dążeniu do celu, koncentrację, podnosi odporność psychiczną i uczy konsekwencji w realizowaniu postawionych przez siebie celów – mówi Lucjan Kantor, nauczyciel i instruktor sztuk walki i strzelectwa prowadzący zajęcia z uczniami. - Tematyka szkolenia obejmuje: główne zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i z bronią, budowę i zasady działania broni używanej podczas szkolenia, podstawowe zasady strzelania, zgranie różnych przyrządów celowniczych, pracę na spuście, chwyt na broni, postawy strzeleckie, naukę wymiany magazynków.