• Szkolenie strzeleckie...

      26.05.2021

      W dniu 26 maja na strzelnicy LOK w Nowym Sączu, dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa przeprowadzono strzelanie programowe dla uczniów klasy 2d LO o profilu Bezpieczeństwo Publiczne Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

      Uczniowie mieli możliwość strzelania z karabinka pneumatycznego i karabinka sportowego kbks. Ponadto w trakcie zajęć była możliwość wręczenia zaległych aktów nadania stopnia uczniowskiego, które z uwagi na dotychczasowe ograniczenia w prowadzeniu zajęć nie mieliśmy możliwości wręczyć uczniom.

      Przypomnieć należy, iż zajęcia na strzelnicy organizowane są obowiązkowo w trakcie każdego półrocza.

     • Klasa sportowa.

      19.05.2021

      W dniach 15-16 maja w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku odbyło się wyjazdowe posiedzenia Zarządu PZSSan połączone z naradą kadry trenerskiej sportów saneczkarskich.

      Naszą Szkołę reprezentowali Kamil Malicki oraz Mariusz Jop. W czasie spotkania omawiano najważniejsze kwestie związane z polskim saneczkarstwem w tym spawy dotyczące naszej klasy sportowej.

      Obecni działacze związku, samorządowcy oraz kadra trenerska zadeklarowali pomoc w rozbudowie szkoleniowej bazy sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. A wszystko po to aby poziom kształcenia w klasach sportowych był na najwyższym poziomie.

     • Taktyka zielona

      14.05.2021

      Adrenalina, odwaga, sprawność, niezwykła czujność i determinacja to cechy dobrego żołnierza. Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół w Marcinkowicach odbywają zajęcia praktyczne w najróżniejszych sceneriach:
      w terenach leśnych, w budynkach, na strzelnicy, w powietrzu i w wodzie.

      Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia prowadzone w terenie leśnym czyli tzw. taktyka zielona. Uczniowie realizują takie zadania jak: formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, przygotowanie oraz wyjście
      z zasadzki, pokonywanie przeszkód terenowych, poruszanie się po terenach leśnych, postawy strzeleckie,   przygotowanie wyposażenia, nawigacja, maskowanie, techniki survivalowe, tropienie, zasady obserwacji
      i identyfikacji celów, sygnały dowodzenia, komendy głosowe, prowadzenie rozpoznania, symulacja bojowa.

      Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość w służbach mundurowych, nauka w klasie
      o profilu wojskowym może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

     • Klasa policyjna to dobry wybór !

      07.05.2021

      Klasa policyjna w Zespole Szkół w Marcinkowicach to wybór dla energicznych i pełnych zapału młodych ludzi. Absolwentów klas ósmych, którzy planują przyszłość w służbach mundurowych, zapraszamy do klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

      Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie realizują zajęcia z zakresu prawa, psychologii zachowań przestępczych, kryminalistyki i kryminologii, walki wręcz i technik interwencyjnych, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki ogólnej, mediacji
      i rozwiązywania konfliktów, szkolenia strzeleckiego, budowy i obsługi broni.

      Dodatkowo: zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów wymaganych przy przyjęciach w służbach mundurowych, wolontariat, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, manewry taktyczno – obronne, obozy szkoleniowe, kursy z zakresu pedagogiki zabawy, uprawnienia służby informacyjnej imprezy masowej i wiele innych.

      Więcej informacji o klasie policyjnej:

      https://padlet.com/rekrutacjazsmarcinkowice/pskg7fiuy8nacppn

      Serdecznie podziękowania dla Pana Grzegorza Kaliny – prowadzącego zajęcia
      z Bezpieczeństwa Publicznego, a także dla funkcjonariuszy z KMP w Nowym Sączu - za wsparcie w organizacji Wirtualnego Dnia Otwartego Szkoły.

      W drugiej połowie maja planujemy organizację stacjonarnego Dnia Otwartego dla uczniów szkół podstawowych, którym przybliżymy ofertę kształcenia na nowy rok szkolny  „na żywo”.

      Szczegóły niebawem na szkolnym Facebooku.