• Delegacja partnerskiego Powiatu Wejherowskiego...

      29.10.2021

      W dniu 28 października odbyło się bardzo miłe spotkanie w Zespole Szkół w Marcinkowicach z niezwykłymi Gośćmi.

      Odwiedziła nas delegacja partnerskiego Powiatu Wejherowskiego na czele ze starostą Panią Gabrielą Lisius, wicestarostą Panem Jackiem Thiel, Panią Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie Dorotą Nowicką-Klimowicz, a także Pan Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski, Pani Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego Monika Dziedzina, Pani Dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Justyna Tokarczyk.

      Mamy nadzieję na owocną współpracę na linii Kaszuby - Sądecczyzna😇

      Fot. Justyna Tokarczyk

     • Promocja krwiodawstwa

      28.10.2021

      W dniu 28 października 2021 roku dla uczniów klas maturalnych zajęcia promujące krwiodawstwo poprowadził mjr SG Zbigniew Tomaszek, funkcjonariusz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

      Głównym celem zajęć była promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów oraz chęć uświadomienia młodym ludziom potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem jakim jest krew.

      Dowiedz się więcej o honorowym krwiodawstwie:

      https://krwiodawcy.org/

     • Stypendia Starosty Nowosądeckiego

      27.10.2021

      W dniu dzisiejszym Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski wraz z Dyrektorem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Panią Bożeną Mynarek wręczyli Stypendia Starosty Nowosądeckiego w roku szkolnym 2021/2022 dla 10 uczniów naszej Szkoły. Otrzymali je:

      Patrycja Bugańska, Daria Chramęga, Joanna Jakubowska, Bożena Konar, Katarzyna Kotas, Ewelina Maurek, Krzysztof Nowak, Jakub Szpilka, Wiktor Wójcik i Katarzyna Zielińska.

      Warunkiem uzyskania Stypendium była średnia ocen co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie na koniec poprzedniego roku szkolnego.

      Stypendystom gratulujemy!!!

     • "Śmierć żołnierska jest święta"

      27.10.2021

      "Śmierć żołnierska jest święta” – słowa te, widniejące na jednym z beskidzkich cmentarzy wojennych, stały się hasłem przewodnim wycieczek szkolnych organizowanych przez p. Paulinę Darecką i p. Marię Zając.

      Uczniowie w ramach tej akcji złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach żołnierzy w Ropicy Górnej, Banicy i Smerekowcu. Uczcili również polskich lotników zestrzelonych w 1944 roku przez niemiecki myśliwiec nad miejscowością Krzywa.

      Wyjazd stał się również okazją do poznania historii Beskidu Niskiego nazywanego Krainą Łagodności.
       

      Tekst: P. Darecka

      Fot.: M. Zając

     • Strategia dla młodych w województwie małopolskim

      27.10.2021

      Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w województwie małopolskim! Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencjikonsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada(środa) do godziny 12:00.- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym dowspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjatorkonsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenieskupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów idoktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusjepoświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań,które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa wobszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedemobszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy iprzedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „politykaspołeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz„ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej". Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. odgodz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem:https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

      Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formiewideokonferencji. Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”. Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem -pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Zachęcamy do udziału!

     • pływanie - lokalny

      26.10.2021

      Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Maria Siedlarz, Karolina Czyżycka, Emilia Dudek, Patrycja Bugańska, Alicja Michalik, Weronika Majchrzak, : I miejsce

      Konkurencja: pływanie
      Okręg: lokalny

      Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Pływaniu Sztafetowym Dziewcząt,

     • pływanie - lokalny

      26.10.2021

      Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Wojtek Michalik, Bartosz Maślanka, Bartosz Mastalski, Jakub Smaś, Jonasz Niepsuj, Franek Smajdor: I miejsce

      Konkurencja: pływanie
      Okręg: lokalny

      Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Pływaniu Sztafetowym Chłopców