• Taktyka zielona

      14.05.2021

      Adrenalina, odwaga, sprawność, niezwykła czujność i determinacja to cechy dobrego żołnierza. Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół w Marcinkowicach odbywają zajęcia praktyczne w najróżniejszych sceneriach:
      w terenach leśnych, w budynkach, na strzelnicy, w powietrzu i w wodzie.

      Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia prowadzone w terenie leśnym czyli tzw. taktyka zielona. Uczniowie realizują takie zadania jak: formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, przygotowanie oraz wyjście
      z zasadzki, pokonywanie przeszkód terenowych, poruszanie się po terenach leśnych, postawy strzeleckie,   przygotowanie wyposażenia, nawigacja, maskowanie, techniki survivalowe, tropienie, zasady obserwacji
      i identyfikacji celów, sygnały dowodzenia, komendy głosowe, prowadzenie rozpoznania, symulacja bojowa.

      Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość w służbach mundurowych, nauka w klasie
      o profilu wojskowym może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

     • Klasa policyjna to dobry wybór !

      07.05.2021

      Klasa policyjna w Zespole Szkół w Marcinkowicach to wybór dla energicznych i pełnych zapału młodych ludzi. Absolwentów klas ósmych, którzy planują przyszłość w służbach mundurowych, zapraszamy do klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

      Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie realizują zajęcia z zakresu prawa, psychologii zachowań przestępczych, kryminalistyki i kryminologii, walki wręcz i technik interwencyjnych, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki ogólnej, mediacji
      i rozwiązywania konfliktów, szkolenia strzeleckiego, budowy i obsługi broni.

      Dodatkowo: zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów wymaganych przy przyjęciach w służbach mundurowych, wolontariat, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, manewry taktyczno – obronne, obozy szkoleniowe, kursy z zakresu pedagogiki zabawy, uprawnienia służby informacyjnej imprezy masowej i wiele innych.

      Więcej informacji o klasie policyjnej:

      https://padlet.com/rekrutacjazsmarcinkowice/pskg7fiuy8nacppn

      Serdecznie podziękowania dla Pana Grzegorza Kaliny – prowadzącego zajęcia
      z Bezpieczeństwa Publicznego, a także dla funkcjonariuszy z KMP w Nowym Sączu - za wsparcie w organizacji Wirtualnego Dnia Otwartego Szkoły.

      W drugiej połowie maja planujemy organizację stacjonarnego Dnia Otwartego dla uczniów szkół podstawowych, którym przybliżymy ofertę kształcenia na nowy rok szkolny  „na żywo”.

      Szczegóły niebawem na szkolnym Facebooku.

     • Klasa pożarnicza to dobry wybór !

      27.04.2021

      Uczniowie klas pożarniczych w ZS w Marcinkowicach podczas zajęć praktycznych
      nabywają i doskonalą odpowiednie umiejętności z zakresu rozwinięć gaśniczych oraz organizacji sieci łączności radiowej UKF PSP. W przyszłości zaprocentuje to zapewne podczas wykonywania obowiązków w ramach zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych lub nawet Państwowej Straży Pożarnej.

      Nad odpowiednim przygotowaniem uczniów od 12 lat czuwa mł. bryg. Arkadiusz Nosal, funkcjonariusz KM PSP w Nowym Sączu.

      Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby 
      w Państwowej Straży Pożarnej. Może kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: 
      w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, w PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach:   inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.

      Ósmoklasisto!

      Zapraszamy do klasy o profilu Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego!

      Szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz tutaj:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja 

     • Mundurowo i sportowo

      27.04.2021

      Klasa sportowa z elementami wychowania fizycznego w służbach mundurowych w Zespole Szkół w Marcinkowicach to propozycja dla wszystkich młodych osób, które chcą rozwijać się sportowo.

      Stawiamy na rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych i przygotowujemy młodzież
      do współzawodnictwa sportowego. Zapewniamy wszechstronny rozwój ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie.

      Uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale też uczestniczyć w zajęciach z zakresu: samoobrony, taktyki, technik interwencyjnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelectwa.

      Dzięki współpracy z Sądeckim WOPR uczniowie mają możliwość doskonalić umiejętności pływackie, realizować zajęcia z zakresu nurkowania oraz nabyć uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Wsparcie GOPR Grupy Krynickiej pozwoli realizować zajęcia zakresu wspinaczki oraz narciarstwa.

      Klasa sportowa funkcjonować będzie pod patronatem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz przy współpracy z klubami sportowymi. Trener i kadra pedagogiczna to ludzie z pasją i ogromnym doświadczeniem pedagogicznym. Będą wspierać młodzież w osiąganiu wyznaczonych celów zarówno edukacyjnych jak i sportowych.

      Zapewniamy bezpłatne obozy szkoleniowe krajowe i międzynarodowe, opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej, profesjonalną bazę treningową, wyposażenie sportowe, udział w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej oraz nowoczesne obiekty sportowe.

      Realizujemy zajęcia z zakresu:

      • dietetyki,
      • trener personalny,
      • szkolenia strzeleckiego, obsługa broni,
      • ratownictwa medycznego - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
      • szkolenia z zakresu walki wręcz, technik interwencyjnych,
      • nauki pływania – możliwość uzyskania uprawnień ratownika wodnego,
      • szkolenia z użyciem technik linowych,
      • szkolenie spadochronowe - skoki spadochronowe,
      • nurkowanie, elementy ratownictwa wodnego, zajęcia na żaglówkach,
      • obozy szkoleniowe krajowe i zagraniczne.

       

      Więcej informacji:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja  

       

      Wielką szansę rozwoju sportowego młodzieży stworzy niezwykłe zaplecze sportowe: budowana tuż przy Szkole nowoczesna, wielobranżowa hala sportowa wraz ze strzelnicą
      i ścianką wspinaczkową, która ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2022 r. oraz Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego z takimi obiektami jak: pływalnia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, pełnowymiarowy kort tenisowy, bieżnia, rzutnia lekkoatletyczna,  skocznia do skoku wzwyż i w dal.

      Zapraszamy do Zespołu Szkół w Marcinkowicach… „jest u nas niezwykle mundurowo i bardzo sportowo!”

     • Odpowiedzialność prawna nieletnich

      21.04.2021

      W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez asp. sztab. Barbarę Leśniak przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

      W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich
      w świetle obowiązujących przepisów oraz zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą.

     • Szkolenie strzeleckie

      21.04.2021

       

       

      Uczniowie klasy wojskowej z doskonalili swoje umiejętności strzeleckie podczas szkolenia na strzelnicy taktycznej z użyciem broni AK47, M4, 9mm 45cal.

      Strzelectwo rozwija wytrwałość w dążeniu do celu, koncentrację, podnosi odporność psychiczną i uczy konsekwencji w realizowaniu postawionych przez siebie celów – mówi Lucjan Kantor, nauczyciel i instruktor sztuk walki i strzelectwa prowadzący zajęcia z uczniami. - Tematyka szkolenia obejmuje: główne zasady bezpieczeństwa na strzelnicy i z bronią, budowę i zasady działania broni używanej podczas szkolenia, podstawowe zasady strzelania, zgranie różnych przyrządów celowniczych, pracę na spuście, chwyt na broni, postawy strzeleckie, naukę wymiany magazynków.

     • Szkolny Klub Wolontariatu

      19.03.2021

      Wczoraj, wraz z kilkoma przedstawicielkami Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedziłyśmy Gminne Schronisko dla psów w Wielogłowach z małą niespodzianką dla tamtejszych piesków, jaką były zebrane przez naszą szkołę karmy, smakołyki oraz smycze. Przy okazji miałyśmy możliwość poznać wspaniałych mieszkańców tego miejsca, warunki w jakich mieszkają, ich zwyczaje oraz dowiedziałyśmy się jak prawidłowo należy dbać o swoich pupili. Pieski są bardzo przyjaźnie nastawione do gości i czekają na dobre duszyczki, które zechcą je przygarnąć do siebie, dlatego zachęcamy każdego kto chce mieć psa o wizytę w tym miejscu, gdyż na pewno znajdzie tutaj przyjaciela dla siebie. Mamy nadzieję, że to nie była jedyna nasza wizyta tutaj w czasie pandemii i chcemy nadal wspierać schronisko zarówno materialnie jak i poprzez różnego rodzaju działania.

     • KONSULTACJE Z WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO KLAS BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

      18.03.2021

      W dniu 17 marca 2021 r. dzięki uprzejmości i wydatnej pomocy pana Krzysztofa z LOK w Nowym Sączu, uczniowie klas 1b i 2b LO im. Władysława Orkana w Marcinkowicach o profilu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE uczestniczyli w konsultacjach z wyszkolenia strzeleckiego, mających na celu przygotowanie uczniów do zawodów strzeleckich i wyłonienie reprezentacji do Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który jest organizowany przez Szkołę Policji w Pile.

      Konsultacje odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarnego w związku z trwającą epidemią coronawirusa.

      Warto przypomnieć, iż uczniowie klas o profilu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE uczestniczyli już siedem razy
      w eliminacjach do wspomnianego turnieju, a pięciokrotnie zakwalifikowali się do ścisłego finału tego turnieju. Niestety w ubiegłym roku pomimo wygrania kwalifikacji, finał turnieju nie odbył się.

      Konsultacje z wyszkolenia strzeleckiego odbyły się na strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe informacje z zakresu budowy broni, zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicach podczas strzelania, a także praktycznie odbyć strzelania z karabinków i pistoletu.

      Konsultacje wykorzystano do wręczenia uczniom aktów nadania stopni uczniowskich. Dla niewtajemniczonych należy przypomnieć, iż po każdym semestrze, na podstawie oceny z zachowania (minimum ocena dobra)
      i średniej ze wszystkich ocen (minimum średnia 3.00), uczniom nadawany jest stopień uczniowski według zasad określonych w „Regulaminie klas o profilu Bezpieczeństwo Publiczne”. Opracowany system awansu uczniowskiego w tych klasach odzwierciedla w ogólnym zarysie sens i „zasady awansu w Policji”, które mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki-pracy i ukazanie, iż tak jak w Policji, osiągane wyniki mają wpływ na możliwość uzyskania w każdym semestrze wyższego stopnia. Po każdej kwalifikacji semestralnej uczeń podlega takiej ocenie i na podstawie oceny z zachowania i średniej z wszystkich ocen z przedmiotów szkolnych otrzymuje on akt nadania stopnia, który podpisuje Dyrektor Szkoły, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
      i prowadzący zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej.

      Przed pandemią akty nadania kolejnego stopnia uczniowskiego były wręczane uroczyście w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Niestety obecna sytuacja wymusiła na nas zmianę trybu przeprowadzania tej uroczystości.

      Nie mniej jednak serdecznie gratulujemy Wszystkim wyróżnionym uczniom i życzymy dalszych osiągnięć.      

     • DZIEJE SIĘ W MARCINKOWICACH!!!

      16.03.2021

      W dniu 15 marca bieżącego roku uczniowie klasy pożarniczej Naszego liceum uczestniczyli szkoleniach z zakresu BHP oraz z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR). Zajęcia te zostały zorganizowane w ramach Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanego przez wspierającą nas od 12 lat Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Szkolenia prowadzone były przez mł. bryg. mgr inż. Piotra Wysowskiego – Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu. Pan brygadier od wielu lat wspiera naszą klasę prowadząc charytatywnie szkolenia z zakresu BHP. Jego działalność na rzecz szkoły,
       a w szczególności na rzecz klasy pożarniczej zawsze była doceniana przez młodzież oraz przez dyrekcję. W związku z tym Dyrekcja Zespołu Szkół im Władysława Orkana w Marcinkowicach postanowiła uhonorować Pana mł. bryg. mgr inż. Piotra Wysowskiego okolicznościowym listem gratulacyjnym, który został wręczony przez Panią Dyrektor Iwonę Sikorską przy gromkich oklaskach uczniów klasy pożarniczej.

      Szkolenia zakończyły się pozytywnym zaliczeniem przez wszystkich uczniów biorących udział w zajęciach.

      mł. bryg. Arkadiusz Nosal

     • Biologia w praktyce

      16.03.2021

      W ramach konsultacji stacjonarnych realizowanych w czasie pandemii odbyły się w naszej szkole zajęcia praktyczne z mikroskopowania oraz lekcja anatomii człowieka. Konsultacje były bardzo ciekawe. Uczniowie posługiwali się nowoczesnymi mikroskopami, dzięki którym mogli zajrzeć w głąb tkanek roślinnych. Uwagę przykuwał szczególnie mikroskop z ekranem LCD - zamiast okularu występującego w tradycyjnych mikroskopach świetlnych. Obraz powiększonego preparatu można było obserwować na ekranie laptopa podłączonego do mikroskopu.

      Uczniowie byli również zaciekawieni modelem anatomicznym człowieka w który wyposażona jest nasza szkoła.  Mogli wyjąć i z bliska przyjrzeć się narządom występującym w jamie brzusznej człowieka.

      mgr inż. Paweł Rogodziński

     • DZIEJE SIĘ W MARCINKOWICACH!!!

      16.03.2021

      W dniu 12 marca bieżącego roku uczniowie klasy pożarniczej naszego liceum udali się w podróż do Krakowa. Celem podróży był Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej, który jest wyposażony w obiekt potocznie nazywany „Komora Dymowa”. Uczniowie klasy pożarniczej uczestniczą w Szkoleniu Podstawowym Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych organizowanym przez wspierającą nas od 12 lat Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Warunkiem koniecznym ukończenia szkolenia i otrzymania dokumentów upoważniających strażaków do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych w prawdziwych zdarzeniach jest pozytywne zaliczenie testów
      w komorze dymowej. Zatem równo o godzinie 7.30 nasi uczniowie wyjechali do Krakowa ,gdzie pod okiem mł. bryg. mgr inż. Arkadiusza  Nosala, asp. sztab w stanie spoczynku Tomasza Pamuły oraz st. asp. Marcina Górki przystąpili do testów. Test podzielony był na dwie części:

      - pierwsza część – test wydolnościowy, polegający na zaliczeniu czterech ćwiczeń – bieg na bieżni (prędkość 9 km/h czas trwania 6 minut),  podciąganie młota o ciężarze 35 kg (20 udźwignięć), jazda na ergometrze (rowerek), oraz przejście po drabinie samobieżnej (na wysokość 25 metrów). Całość ćwiczeń nasi uczniowie musieli wykonać w pełnym umundurowaniu bojowym oraz w aparacie powietrznym na plecach.

      - druga część – zaliczenie testu w komorze dymowej – jest to pomieszczenie, w którym zainstalowano tor przeszkód, pomieszczenie jest całkowicie zadymione dymem dyskotekowym. Tor przeszkód należało pokonać w ciemności, przy włączonych dźwiękach imitujących odgłosy pożaru.

      Po kilku godzinach wszyscy uczniowie klasy pożarniczej pokonali wszystkie trudności
      i pozytywnie ukończyli wszystkie ćwiczenia. Efektem ćwiczeń w komorze dymowej jest dopuszczenie naszych uczniów do egzaminu końcowego który odbędzie się już niebawem.

       

                                                                                                    mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Nosal

     • Czarna taktyka…

      11.03.2021

       

      Poznajemy podstawy taktyki czarnej, zasady poruszania się w budynkach, wchodzenia do pomieszczeń.

      Przy wykorzystaniu replik ASG szkolimy się z zakresu strzelania dynamicznego do celów stacjonarnych.

     • 1 marca 2021 roku Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      11.03.2021

      Kształcenie młodzieży z klas mundurowych Zespołu Szkół w Marcinkowicach odbywa się w duchu wartości patriotycznych.

      Uczniowie z wielkim zaangażowaniem biorą aktywny udział w rozmaitych uroczystościach dając świadectwo, że Polska jest dla nich niezwykle ważna. Taką okazją jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony 1 marca.

      Uczestnicząc w marszu oraz symbolicznym apelu przy pomniku Pamięci Walczących o Niepodległość Polski w Zawadce, uczniowie oddali hołd tym, którzy poświęcili swe życie za wolną Polskę.

      Serdeczne podziękowania dla Lucjana Kantora, Mariusza Jopa, Marii Zając i Ks. Sebastiana Musiała za zorganizowanie tej niezwykłej, żywej lekcji historii.

  • Galeria zdjęć

    brak danych