• Szkolenie strzeleckie...

      26.05.2021

      W dniu 26 maja na strzelnicy LOK w Nowym Sączu, dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa przeprowadzono strzelanie programowe dla uczniów klasy 2d LO o profilu Bezpieczeństwo Publiczne Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

      Uczniowie mieli możliwość strzelania z karabinka pneumatycznego i karabinka sportowego kbks. Ponadto w trakcie zajęć była możliwość wręczenia zaległych aktów nadania stopnia uczniowskiego, które z uwagi na dotychczasowe ograniczenia w prowadzeniu zajęć nie mieliśmy możliwości wręczyć uczniom.

      Przypomnieć należy, iż zajęcia na strzelnicy organizowane są obowiązkowo w trakcie każdego półrocza.

     • Klasa sportowa.

      19.05.2021

      W dniach 15-16 maja w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku odbyło się wyjazdowe posiedzenia Zarządu PZSSan połączone z naradą kadry trenerskiej sportów saneczkarskich.

      Naszą Szkołę reprezentowali Kamil Malicki oraz Mariusz Jop. W czasie spotkania omawiano najważniejsze kwestie związane z polskim saneczkarstwem w tym spawy dotyczące naszej klasy sportowej.

      Obecni działacze związku, samorządowcy oraz kadra trenerska zadeklarowali pomoc w rozbudowie szkoleniowej bazy sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach. A wszystko po to aby poziom kształcenia w klasach sportowych był na najwyższym poziomie.

     • Taktyka zielona

      14.05.2021

      Adrenalina, odwaga, sprawność, niezwykła czujność i determinacja to cechy dobrego żołnierza. Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół w Marcinkowicach odbywają zajęcia praktyczne w najróżniejszych sceneriach:
      w terenach leśnych, w budynkach, na strzelnicy, w powietrzu i w wodzie.

      Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia prowadzone w terenie leśnym czyli tzw. taktyka zielona. Uczniowie realizują takie zadania jak: formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, przygotowanie oraz wyjście
      z zasadzki, pokonywanie przeszkód terenowych, poruszanie się po terenach leśnych, postawy strzeleckie,   przygotowanie wyposażenia, nawigacja, maskowanie, techniki survivalowe, tropienie, zasady obserwacji
      i identyfikacji celów, sygnały dowodzenia, komendy głosowe, prowadzenie rozpoznania, symulacja bojowa.

      Dla wszystkich młodych ludzi, którzy planują swoją przyszłość w służbach mundurowych, nauka w klasie
      o profilu wojskowym może być doskonałym wstępem do kariery wojskowej, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości.

     • Klasa policyjna to dobry wybór !

      07.05.2021

      Klasa policyjna w Zespole Szkół w Marcinkowicach to wybór dla energicznych i pełnych zapału młodych ludzi. Absolwentów klas ósmych, którzy planują przyszłość w służbach mundurowych, zapraszamy do klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne. Patronat nad klasą sprawuje Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu.

      Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie realizują zajęcia z zakresu prawa, psychologii zachowań przestępczych, kryminalistyki i kryminologii, walki wręcz i technik interwencyjnych, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki ogólnej, mediacji
      i rozwiązywania konfliktów, szkolenia strzeleckiego, budowy i obsługi broni.

      Dodatkowo: zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów wymaganych przy przyjęciach w służbach mundurowych, wolontariat, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, manewry taktyczno – obronne, obozy szkoleniowe, kursy z zakresu pedagogiki zabawy, uprawnienia służby informacyjnej imprezy masowej i wiele innych.

      Więcej informacji o klasie policyjnej:

      https://padlet.com/rekrutacjazsmarcinkowice/pskg7fiuy8nacppn

      Serdecznie podziękowania dla Pana Grzegorza Kaliny – prowadzącego zajęcia
      z Bezpieczeństwa Publicznego, a także dla funkcjonariuszy z KMP w Nowym Sączu - za wsparcie w organizacji Wirtualnego Dnia Otwartego Szkoły.

      W drugiej połowie maja planujemy organizację stacjonarnego Dnia Otwartego dla uczniów szkół podstawowych, którym przybliżymy ofertę kształcenia na nowy rok szkolny  „na żywo”.

      Szczegóły niebawem na szkolnym Facebooku.

     • Klasa pożarnicza to dobry wybór !

      27.04.2021

      Uczniowie klas pożarniczych w ZS w Marcinkowicach podczas zajęć praktycznych
      nabywają i doskonalą odpowiednie umiejętności z zakresu rozwinięć gaśniczych oraz organizacji sieci łączności radiowej UKF PSP. W przyszłości zaprocentuje to zapewne podczas wykonywania obowiązków w ramach zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych lub nawet Państwowej Straży Pożarnej.

      Nad odpowiednim przygotowaniem uczniów od 12 lat czuwa mł. bryg. Arkadiusz Nosal, funkcjonariusz KM PSP w Nowym Sączu.

      Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby 
      w Państwowej Straży Pożarnej. Może kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: 
      w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, w PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach:   inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.

      Ósmoklasisto!

      Zapraszamy do klasy o profilu Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego!

      Szczegóły dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdziesz tutaj:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja 

     • Mundurowo i sportowo

      27.04.2021

      Klasa sportowa z elementami wychowania fizycznego w służbach mundurowych w Zespole Szkół w Marcinkowicach to propozycja dla wszystkich młodych osób, które chcą rozwijać się sportowo.

      Stawiamy na rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych i przygotowujemy młodzież
      do współzawodnictwa sportowego. Zapewniamy wszechstronny rozwój ukierunkowany na osiąganie sukcesów w nauce i sporcie.

      Uczniowie mają szansę nie tylko rozwijać sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe, dbać o zdrowie, ale też uczestniczyć w zajęciach z zakresu: samoobrony, taktyki, technik interwencyjnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i strzelectwa.

      Dzięki współpracy z Sądeckim WOPR uczniowie mają możliwość doskonalić umiejętności pływackie, realizować zajęcia z zakresu nurkowania oraz nabyć uprawnienia ratownika wodnego i sternika motorowodnego. Wsparcie GOPR Grupy Krynickiej pozwoli realizować zajęcia zakresu wspinaczki oraz narciarstwa.

      Klasa sportowa funkcjonować będzie pod patronatem Polskiego Związku Sportów Saneczkowych oraz przy współpracy z klubami sportowymi. Trener i kadra pedagogiczna to ludzie z pasją i ogromnym doświadczeniem pedagogicznym. Będą wspierać młodzież w osiąganiu wyznaczonych celów zarówno edukacyjnych jak i sportowych.

      Zapewniamy bezpłatne obozy szkoleniowe krajowe i międzynarodowe, opiekę wykwalifikowanej kadry trenerskiej, profesjonalną bazę treningową, wyposażenie sportowe, udział w zawodach na arenie krajowej i międzynarodowej oraz nowoczesne obiekty sportowe.

      Realizujemy zajęcia z zakresu:

      • dietetyki,
      • trener personalny,
      • szkolenia strzeleckiego, obsługa broni,
      • ratownictwa medycznego - Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
      • szkolenia z zakresu walki wręcz, technik interwencyjnych,
      • nauki pływania – możliwość uzyskania uprawnień ratownika wodnego,
      • szkolenia z użyciem technik linowych,
      • szkolenie spadochronowe - skoki spadochronowe,
      • nurkowanie, elementy ratownictwa wodnego, zajęcia na żaglówkach,
      • obozy szkoleniowe krajowe i zagraniczne.

       

      Więcej informacji:

      https://zsmarcinkowice.edupage.org/a/rekrutacja  

       

      Wielką szansę rozwoju sportowego młodzieży stworzy niezwykłe zaplecze sportowe: budowana tuż przy Szkole nowoczesna, wielobranżowa hala sportowa wraz ze strzelnicą
      i ścianką wspinaczkową, która ma zostać oddana do użytku w czerwcu 2022 r. oraz Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego z takimi obiektami jak: pływalnia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, pełnowymiarowy kort tenisowy, bieżnia, rzutnia lekkoatletyczna,  skocznia do skoku wzwyż i w dal.

      Zapraszamy do Zespołu Szkół w Marcinkowicach… „jest u nas niezwykle mundurowo i bardzo sportowo!”

     • Odpowiedzialność prawna nieletnich

      21.04.2021

      W dniu 21 kwietnia 2021 roku odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez asp. sztab. Barbarę Leśniak przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

      W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z informacjami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich
      w świetle obowiązujących przepisów oraz zagadnieniami związanymi z cyberprzemocą.

  • Galeria zdjęć

    brak danych